تری کلرواتیلن

تری کلرو اتیلن چیست ؟

تری کلرو اتیلن (TCE) چیست ؟  کاربردها ؟ عوارض ناشی از آن ؟  msds ؟ آنالیز ؟  ساختار مولکولی ؟  سایر اسامی آن ؟ ویژگی ؟ خواص فیزیکی و شیمیایی ؟  قیمت آن ؟ نحوه  خرید و فروش آن ؟ تری کلرواتیلن (به انگلیسی : Trichloroethylene) ، یکی از مهم ترین و اصلی ترین ماده شیمیایی صنعتی …

تری کلرو اتیلن چیست ؟ ادامه »