گاز R22

گاز R-22

گاز R22 (گاز r22) ، یکی از پرکاربردترین گاز فریون است. این گاز ، اثر مخرب بر لایه اوزون و افزایش گرمای زمین دارد. بدین دلیل این گاز کنار گذاشته شده است. البته این گاز در کشورهای جهان سوم با قیمت پایین استفاده می شود. برای کسب اطلاعات بیشتر در مورد این محصول، کاربرد، قیمت …

گاز R-22 ادامه »