پرکلرواتیلن

پرکلرواتیلن چیست ؟

تتراکلرو اتیلن یک هیدروکربن کلر دار بی رنگ ، فرار ، غیر قابل اشتعال ، با بوی شبیه اتر است که در صورت قرار گرفتن در معرض نور خورشید یا شعله های آتش ممکن است بخارات سمی فسژن ساطع کند. و عمدتاً به عنوان حلال تمیز کننده در خشکشویی و فرآوری منسوجات و تولید فلوروکربن …

پرکلرواتیلن چیست ؟ ادامه »