استون قطبی

استون قطبی است

استون با فرمول شیمیایی CH3) 2CO) و جرم مولکولی آن در حدود ۵۸٫۰۸۰ گرم  بر مول، یک ترکیب آلی است. این به عنوان ساده ترین کتون طبقه بندی می شود. به عنوان یک مایع فرار بی رنگ وجود دارد. دارای بو و خاصیت اشتعال زایی است. سوال اکثر دانشجویان قطبی بودن یا نبودن استون (استون …

استون قطبی است ادامه »