ایزوسیانات

ایزوسیانات

ایزوسیانات (به انگلیسی : Isocyanate) با دو گروه ایزوسیانات با عنوان دی ایزوسیانات مشهور است. دی ایزوسیانات ها به منظور واکنش با پلی ال ها تولید می شوند. این ماده تجاری به طور گسترده در صنعت تولید پلیمر به کار برده می شود. از پلیمرهای ایزوسیانات معمولی در ساخت کف پوش ها ، رنگ ها …

ایزوسیانات ادامه »