بوراکس

بوراکس

بوراکس چیست و کاربردهای آن کدامند ؟ قیمت خرید و فروش آن چقدر می باشد ؟ سرطان زا است ؟ این ترکیبات (اسید بوریک و بوراکس) ممکن است از طریق استنشاق ، بلع یا جذب پوست از طریق غشاهای مخاطی یا سوختگی پوست وارد بدن شوند. جذب از طریق پوست آسیب دیده سریع و تقریبا …

بوراکس ادامه »