گلیسرین

گلیسرین

گلیسرین چیست ؟ گلیسیرین (Glycerin) ، یک الکل سه عاملی است که به صورت مایعی شیرین ، شفاف ، بی بو ، بی رنگ و شفاف در محیط دیده می شود. و به علت پیوند هیدروژنی اش با هر نسبتی با اتانول و آب حل می شود. اما در سایر حلال ها کم محلول یا …

گلیسرین ادامه »