سیکلوپنتان

سیکلوپنتان

سیکلوپنتان چیست ؟ سیکلوپنتان (Cyclopentane) ، با فرمول مولکولی C5H10  ، یکی از انواع گازهایی است که به طور گسترده در تهیه فوم یخچال استفاده می شود. از جمله مشکلات این گاز در حین فرآوری می توان به گرم کردن قالب اشاره کرد. دلیل این امر نقطه جوش بالاتر سیکلو پنتان نسبت به گازهایی مانند …

سیکلوپنتان ادامه »