هیدرازین

هیدرازین

هیدرازین (به انگلیسی : Hydrazine) ، یک ترکیب شیمیایی با فرمول N2H4 و دارای بویی شبیه آمونیاک است. و مایع آن دارای دامنه و چگالی مشابه آب است. این ترکیب سمی می باشد. به شدت ناپایدار است. این ماده کاربرد زیادی در واکنش های شیمیایی سنتیک ، صنعت ، پزشکی و برخی از سوخت های …

هیدرازین ادامه »