فنول

فنول

فنول (Phenol) که اسید کربولیک نیز نامیده می شود ، یک ترکیب آلی فرار  با فرمول مولکولی C6H5OH است. که به صورت ، یک جامد کریستالی سفید رنگ در محیط مشاهده می شود. برای آشنایی بیشتر با این ماده شیمیایی صنعتی ، کاربرد و موارد استفاده ، خطرات و عوارض ، قیمت خرید و فروش …

فنول ادامه »