ایزوپروپیل الکل در صنعت چاپ

ایزوپروپیل الکل در صنعت چاپ

ایزوپروپیل الکل که با نام آیوپاک  propan-2-ol و همچنین ایزوپروپانول یا ۲-پروپانول شناخته شده است ، یک ترکیب شیمیایی بی رنگ و قابل اشتعال (فرمول شیمیایی CH3CHOHCH3) با بوی قوی است. جز ساده ترین الکل های ثانویه طبقه بندی می شود. این ماده تجاری ، در ساخت انواع مختلفی از مواد شیمیایی صنعتی و خانگی …

ایزوپروپیل الکل در صنعت چاپ ادامه »