تترا کلرواتیلن در خشک شویی

خطرات پرکلرواتیلن

پرکلرواتیلن، که با نام تتراکلرواتیلن شناخته شده است. یک ترکیب شیمیایی با فرمول C2Cl4 است. این ترکیب مایعی بی رنگ است. که کاربرد زیادی در چربی زدایی و خشک شویی دارند. در نتیجه ی این فعالیت ها پرکلرواتیلن در هوا پخش می شود. این ماده اثرات منفی زیادی بر روی اندام های مختلف بدن دارد. …

خطرات پرکلرواتیلن ادامه »