شتاب دهنده پلی یورتان

شتاب دهنده پلی یورتان

دی بوتیل تین دی لورات یکی از انواع ، شتاب دهنده پلی یورتان می باشد. که به عنوان شتاب دهنده در پوشش های حلال ، سیستم های دو فازی پلی یورتان ، و در شبکه ای کننده شیمیایی کاربرد فراوانی دارد مجموعه ایران مول با دو دهه سابقه درخشان ، توانایی عرضه مواد شیمیایی شتاب …

شتاب دهنده پلی یورتان ادامه »