سود پرک

سود پرک و سود مایع

سود پرک یا همان هیدروکسید سدیم جامد (Sodium hydroxide) ، بازی بسیار قدرتمند با فرمول شیمیایی NaOH است. که به طور گسترده در تنظیم pH و تیتراسیون ، سنتزهای ارگانیک و حتی در صنایع ، مورد استفاده قرار می گیرد. برای آشنایی بیشتر با این ماده شیمیایی صنعتی ، کاربرد و موارد استفاده ، خطرات …

سود پرک و سود مایع ادامه »