گاز R-134-a

گاز R-134-a

گاز R-134-a ، یک ترکیب از دسته هالو آلکان ها است. این گاز فریونی دارای  خواص ترمودینامیکی مشابه (نزدیکی) به گاز R12 است.  تولید گاز R12 در سال ۱۹۹۶ به دلایل زیست محیطی مانند گرمایش زمین و تخریب لایه اوزون متوقف شده است. از این رو، این گاز فریون به عنوان جایگزین گاز r12 ، …

گاز R-134-a ادامه »