اتیل استات

اتیل استات چیست؟

اتیل استات (به انگلیسی : Ethyl acetate)، یک حلال قطبی آپروتیک با فرمول C4H8O2 و جرم مولی ۸۸٫۱۱ گرم بر مول است. اتیل استات از واکنش بین اتانول و اسید استیک ناشی می شود. که بطور گسترده از طریق واکنش استری سازی فیشر سنتز می شود. این ماده،یک ترکیب شیمیایی نسبتاً متداول است که در …

اتیل استات چیست؟ ادامه »