تگزاپون

تگزاپون

تگزاپون که با اسامی تجاری همچون تگزاپن ، Texapon ، سدیم لوریل اتر سولفات ، Sodium laureth sulfate (SLS) و sodium lauryl ether sulfate (SLES) شناخته شده است. یک سورفکتانت غیر آنیونی با فرمول شیمیایی CH3(CH2)11(OCH2CH2)nOSO3Na است که کاربرد زیادی در شامپو ها و شوینده ها دارد. برای آشنایی بیشتر با این ماده شیمیایی صنعتی …

تگزاپون ادامه »