نرمال بوتانول

ان هگزان

ان هگزان (Hexane) یا همان نرمال هگزان ، به طور گسترده در زندگی روزمره ما ، کشاورزی و سایر صنایع استفاده می شود. و جز حلال های پر مصرف تقسیم بندی می شود. برای آشنایی بیشتر با این ماده شیمیایی صنعتی ، کاربرد و موارد استفاده ، خطرات و عوارض ، قیمت خرید و فروش …

ان هگزان ادامه »