تشخیص استون از الکل

نحوه تشخیص استون از الکل

نحوه تشخیص استون از الکل چیست ؟  جهت پاسخ به این سوال لازم است که در ابتدا مقایسه ای بین ساختار استون و الکل داشته باشیم. ساختار استون : دی متیل کتون با فرمول شیمیایی CH3)2CO) در دسته کتون ها قرار دارد. الکل : الکل با فرمول شیمیایی ROH دارای یک گروه هیدروکسیل است. با …

نحوه تشخیص استون از الکل ادامه »