معادله تجزیه آب اکسیژنه

فرمول تجزیه آب اکسیژنه

فرمول تجزیه آب اکسیژنه چیست ؟ هیدروژن پراکسید ، به کندی در غیاب کاتالیزورها تجزیه شده ، ولی در محیط بازی و در حضور کاتالیزورهایی همچون نقره ، منیزیم دی اکسید و پلاتین به سرعت تجزیه می شوند. دو ماده اکسیژن و آب محصولات این تجزیه هستند. سرعت تجزیه هیدوژن پراکسید به عواملی همچون دما …

فرمول تجزیه آب اکسیژنه ادامه »