نرمال بوتانول

نرمال بوتانول

نرمال بوتانول چیست ؟ ان-بوتانول ، یک الکل از خانواده الکل‌ های نوع اول است که دارای چهار اتم کربن در ساختار مولکولیش است. این ترکیب دارای فرمول مولکولی C4H9OH و جرم مولکولی ۷۴٫۱۲۳ گرم بر مول است. ایزوبوتانول ، ۲-بوتانول و ترشیو-بوتانول ایزوهای این ترکیب هستند. این ماده شیمیایی ، کاربردهای وسیعی در صنایع …

نرمال بوتانول ادامه »