ایزوپروپیل الکل

ایزوپروپیل الکل

ایزوپروپیل الکل چیست ؟ ایزوپروپیل الکل (به انگلیسی : Isopropyl alcohol) ، که با عنوان ایزوپروپانول ، ۲-پروپانول ، دی متیل کاربینول ، پروپیل الکل ، Isopropanol (incorrect) ، Rubbing alcohol ، sec-Propyl alcohol ، s-Propanol ، iPrOH و  Dimethyl carbinol شناخته شده است ، مایعی بی رنگ ، فرار ، قابل اشتعال و دارای دارای …

ایزوپروپیل الکل ادامه »