متیل اتیل کتون

متیل اتیل کتون (MEK)

بوتانون ، که به عنوان متیل اتیل کتون (MEK) شناخته می شود ، یک ترکیب آلی با فرمول CH3C (O) CH2CH3 است. این کتون مایع بی رنگ دارای بوی تند و شیرینی شبیه استون است. به صورت صنعتی در مقیاس وسیع تولید می شود ، اما در طبیعت فقط به مقدار کمی مشاهده می شود. …

متیل اتیل کتون (MEK) ادامه »