کاربرد آب اکسیژنه در کشاورزی

کاربرد آب اکسیژنه در کشاورزی

آب اکسیژنه یک ماده شیمیایی خانگی است که می توانید با آسودگی خاطر از آن برای اهداف مختلف تمیز کردن در خانه ها استفاده کنید. اگرچه زمانی برای ضد عفونی بریدگی و زخم معمولاً مورد استفاده قرار می گرفت، اما امروزه جهت ضدعفونی کردن بریدگی ها توصیه نمی شود. استفاده از این ماده در مصارف …

کاربرد آب اکسیژنه در کشاورزی ادامه »