آب اکسیژنه خوراکی است ؟

آب اکسیژنه خوراکی است ؟ 

آب اکسیژنه خوراکی است ؟ نوشیدن دو گرید خوراکی (غذایی) و پزشکی آب اکسیژنه بی خطر می باشد. با این وجود مصرف اندکی از می تواند باعث عوارضی همچون استفراغ ، تهوع ، گلو و شکم درد ، و در نهایت خون ریزی داخلی شود. از این رو توصیه می شود که فقط از آب …

آب اکسیژنه خوراکی است ؟  ادامه »