آب اکسیژنه چیست ؟

این یک تک پیشران است که وقتی خالص می شود، در دماهای بالا یا زمانی که یک کاتالیزور وجود دارد، خود تجزیه می شود. پراکسید هیدروژن که تنها برای تولید اکسیژن و آب تجزیه می شود. یکی از تمیزترین و همه کاره ترین مواد شیمیایی موجود است. تجزیه کاتالیستی پراکسید هیدروژن امکان استفاده از کاتالیزورهای مختلف را فراهم می کند که سرعت تجزیه را افزایش می دهد.
پراکسید هیدروژن، در صنعت نساجی، به عنوان سفید کننده و خوشبوکننده منسوجات، خمیر چوب، مو، خز و … استفاده می شود. کاربردهای دیگر H2O2 به عنوان منبع پراکسیدهای آلی و معدنی، سوخت موشک، نرم کننده، عامل خنثی کننده در تقطیر شراب، سفید کننده و عامل اکسید کننده در غذاها است.
💡 مقاله پیشنهادی ما : آب اکسیژنه خوراکی است؟
حال که دانستیم آب اکسیژنه چیست بهتر است فرمول تجزیه آب اکسیژنه هم بدانید.