مقالات ایران مول

Category: کاتالیست و مواد افزودنی پلی اورتان

فوم اورتان

فوم اورتان یا یورتان، دسته ای از مواد شمیایی است که از واکنش ایزوسیانات با پلیول و سایر

ادامه »