مقالات ایران مول

Category: نرم کننده های گرانول

گاز مبرد R11.

گاز مبرد R11

گاز مبرد R11 ، که با عنوان  تری‌کلروفلوئورومتان ، گاز فریون R11 و گاز فریون ۱۱ شناخته شده

ادامه »