سیکلوهگزانون

سیکلوهگزانون چیست ؟ – قیمت سیکلوهگزانون

سیکلوهگزانون (به انگلیسی : Cyclohexanone)، که با عنوان کتون یا کتوسیکلوهگزان، سیکلو هگزانون، سیکلو هگزا نون، سیکلوهگزیل کتون، CYC  cyc و آنون شناخته شده است، یک مولکول حلقوی شش کربنی با یک گروه عملکردی کتون است. که، کاربرد فراوانی در تولید اسید آدیپیک برای نایلون و کاپرولاکتام، یک حلال برای استات سلولز، نیتروسلولز، رزین طبیعی، …

سیکلوهگزانون چیست ؟ – قیمت سیکلوهگزانون ادامه »