سیکلوهگزانون

سیکلوهگزانون چیست ؟ – قیمت سیکلوهگزانون

سیکلوهگزانون (به انگلیسی : Cyclohexanone) ، که با عنوان کتون یا کتوسیکلوهگزان ، سیکلو هگزانون ، سیکلو هگزا نون ، سیکلوهگزیل کتون ، CYC ، cyc و آنون شناخته شده است، یک مولکول حلقوی شش کربنی با یک گروه عملکردی کتون است. که ، کاربرد فراوانی در تولید اسید آدیپیک برای نایلون و کاپرولاکتام ، …

سیکلوهگزانون چیست ؟ – قیمت سیکلوهگزانون ادامه »