پودر فوکو - ایران مول

پودر فوکو AC 7000

پودر فوکو AC 7000 با همان پودر پروفور AC blowing agent ، به عنوان یک عامل پردازش مهم برای مواد مصنوعی در نظر گرفته می شود که به طور گسترده در PVC، PE، PP، لاستیک مصنوعی و طبیعی و غیره استفاده می شود. ADC معمولی در دمای ۲۰۰-۲۲۰ درجه سانتیگراد تجزیه می شود تا نیازهای …

پودر فوکو AC 7000 ادامه »