روغن سیلیکون زیره کفش

روغن سیلیکون زیره کفش

روغن سیلیکون زیره کفش چیست ؟ روغن سیلیکون ، یکی از انواع روغن های مصنوعی بر اساس سیلیکون هستند. که ساختار آن ها ، در مقایسه با روغن های گیاهی یا معدنی دارای کربن نمی باشد. و در واقع دارای مولکول های زنجیره ای بر پایه سیلوکسان هستند. و دارای بخش آلی و غیر آلی می …

روغن سیلیکون زیره کفش ادامه »